Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

eveljaw
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
eveljaw
4150 62a8
Reposted fromsheismysin sheismysin viafoodforsoul foodforsoul
eveljaw
3682 b14b 500
eveljaw
7924 7fdb 500
1//
Reposted fromrawwwr rawwwr viafoodforsoul foodforsoul
eveljaw
8995 2b3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
eveljaw
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viafoodforsoul foodforsoul
eveljaw
eveljaw
Nie życzę ci zbyt wiele szczęścia - to nudne; nie życzę też klęski. Powtarzam po prostu: "żyj lepiej" i dołóż starań, żeby się bardzo nie nudzić. 
Fiodor Dostojewski
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafoodforsoul foodforsoul
eveljaw
2358 ff43 500

lilyadoreparis:

Palais Garnier, Opéra de Paris. Photo superchinois801.

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viafoodforsoul foodforsoul
eveljaw
Andrzej Pągowski
Reposted fromoopsiak oopsiak viafoodforsoul foodforsoul
eveljaw
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viafoodforsoul foodforsoul
eveljaw
Jeden objaw jak jedna randka- o niczym nie świadczy.
— Profesor od psychiatrii
Reposted fromkatalama katalama viafoodforsoul foodforsoul
eveljaw
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viafoodforsoul foodforsoul
eveljaw
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viafoodforsoul foodforsoul
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viafoodforsoul foodforsoul
9743 30e6 500
Reposted fromtuba-ornot-tuba tuba-ornot-tuba viamagrat magrat
eveljaw
Reposted from1911 1911 viamagrat magrat
8860 06b6

sushimonk:

buzzyfuzz:

What the fuck

hell yeah

Reposted frommy-name-is-long my-name-is-long viamagrat magrat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl